Какво можем да направим за теб?

NANO

Станция NANO

предимства
Често задавани въпроси

Доставката на станциите зависи от моментните наличности, като срокът за доставка може да достигне до 3 месеца.

Монтажа на станцията се заплаща допълнително, като цената се определя след допълнителен оглед. В цената на монтажа влизат всички необходими материали (строителни и електротехнически)

Определящи фактори: 

  • Локация 
  • Трафик 
  • Капацитет
  • Брой станции

Например, местно предприятие, което реши да инсталира две станции за зареждане с променлив ток, може да получи допълнителни приходи от зареждане на EV между 500 и 1000 лева на месец.

Изтегли брошура

Научете повече за нас от нашата брошура 

Тип :
DC Станция
Модел :
FC40DC
Мощност :
1 x 40kW
Съвместимост :
CCS2

Защо да изберете EV Charge Box

С разрастването на пазара на електрически автомобили, потребителите все повече търсят зарядни станции с разумни цени, които да осигурят удобство и надеждност на услугата. Факторите, които могат да помогнат за предлагането на достъпни цени за зарядна станция за автомобили, като същевременно се запази качеството на услугата.

1. Оптимизиране на електрическата консумация
Използвайте управляващи системи и технологии,  които оптимизират електрическата консумация на зарядните станции като например възобновяеми източници на енергия, като слънчеви панели или вятърни генератори.

2. Правилно определение на цените
При определянето на цените за зарядната станция вземете предвид разходите за електроенергия, инфраструктура, поддръжка и други оперативни разходи. Опитайте да намерите баланс между разходите и приходите, като същевременно предлагате конкурентни цени, които ще привлекат клиенти.

3. Гъвкавост във видовете на зареждане
Предоставянето на различни видове зарядни устройства, като бързо и стандартно зареждане, може да позволи на потребителите да изберат опция, която най-добре отговаря на техните нужди и бюджет. Това може да допринесе за по-голяма удовлетвореност на клиентите и повишаване на потреблението на услугите на вашата станция.

4. Лоялностни програми и отстъпки
Разработете програми за лоялност или предложете отстъпки за редовни клиенти, които да стимулират повторното използване на вашата зарядна станция. Това може да включва специални тарифи, купони или други стимули за потребители, които редовно зареждат своите електрически автомобили на вашата станция. Такива програми могат да помогнат за укрепването на връзките с клиентите и да поддържат конкурентоспособни цени.

Съчетанието на тези стратегии може да допринесе за предлагането на достъпни цени на вашата зарядна станция за автомобили, докато се запази високо качество на услугата и съответствие с нуждите на потребителите. В крайна сметка, успешното балансиране между цена и качество ще гарантира устойчивостта на вашата зарядна станция и ще я направи привлекателна за собствениците на електрически автомобили.

Правилната техническа поддръжка на електрическите зарядни станции е от съществено значение за гарантиране на добро качество на услугата и продължителността на експлоатацията. техническата поддръжка на електрическа зарядна станция включва:

1. Редовен преглед на зарядните устройства
Извършване на редовни проверки на зарядните устройства за външни повреди, износване или други видими проблеми. Проверка дали всички свързващи елементи са здрави и без корозия.

2. Проверка на електрическата инсталация
Проверка на електрическата инсталация на станцията, включително кабели, прекъсвачи, защитни устройства и електромери.

3. Актуализация на софтуера
Актуализация на софтуера на зарядните устройства и управляващите системи, когато производителят предоставя нови версии или ъпдейти. 

Редовната техническа поддръжка ще удължи живота на станцията и ще предотврати потенциални проблеми, които могат да доведат до прекъсвания в работата или необходимостта от скъп ремонт.

Инвестицията в станция за зареждане на електрически автомобили може да се окаже печеливша стратегия в дългосрочен план.

Увеличаващият се брой електрически автомобили на пазара и нарастващата търсене за инфраструктура за зареждане предоставят възможност за бърза възвращаемост на вложените средства.

Ключови фактори, които спомагат за бързото възвръщане на инвестицията са избор на стратегическо място, което е от съществено значение, разнообразие от предлаганите услуги, както и осигуряването на допълнителни такива може да увеличи времето, прекарано от клиентите на станцията и да допринесе за повишаване на приходите.

Не на последно място ефективното управление на станцията, като оптимално използване на електрическата енергия, може да подобри печалбите.

Комплексната инсталация започва с първоначален оглед и избор на подходящо място за лесен достъп, проверка на съществуващата инфраструктура.

Следва да се изгради подходящ фундамент (бетонна плоча) за да се гарантира стабилността на станцията, както и ако е необходимо кабелен канал за полагане на електрическите кабели и отделно външно заземяване. След като фундаментът е готов на място се транспортират зарядната станция и всички необходими компоненти.

Следващата стъпка е електрическата инсталация, която включва полагане на кабелите, инсталиране на защитни системи, като прекъсвачи и защита от претоварване, инсталация на електромер(ако е необходимо), проверка и тестване на електрическата инсталация за да се гарантира безопасността на потребителите.

Последната стъпка е въвеждане на станцията в платформата за управление на зарядните станции както и връзка с мобилното приложение, което клиентите използват за намиране на зарядната станция, разплащане и проследяване на самото зареждане.

След като всички тези стъпки са изпълнени, станцията за зареждане на автомобили може да бъде пусната в експлоатация и да предоставя услуги на клиентите. Редовното поддържане и наблюдение на станцията ще гарантират надеждността и ефективността на услугата, както и удовлетворението на потребностите на нарастващия брой собственици на електрически автомобили.

Нашият Процес

КАК РАБОТИ?
Консултация

Подробна информация за възможности спрямо вашата ситуация

Оглед

Физически или дигитален оглед за определяне параметрите на проекта

Инсталация

Строителна, електро инсталация и свързване със софтуера за управление

Поддръжка

Поддръжка на софтуера и отстраняване на технически проблеми 

Имаш въпрос?