Какво можем да направим за теб?

Политика за поверителност

Последна актуализация 21 май 2023 г.

Тази декларация за поверителност на “Фаст Чарджинг” ООД (с търговско наименование EVChargeBox) (“EVChargeBox”, “ние”, “нас” или “наш”) описва как и защо можем да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме (“обработваме”) Вашата информация, когато използвате нашите услуги (“Услуги”), като например когато:

посетите нашия уебсайт на адрес evchargebox.bg или друг наш уебсайт, който съдържа препратка към настоящото уведомление за поверителност

Взаимодействате с нас по други свързани начини, включително чрез продажби, маркетинг или събития

Въпроси или притеснения? Прочитането на това известие за поверителност ще ви помогне да разберете правата си за поверителност и възможностите за избор. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте нашите Услуги. Ако все още имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на [email protected].

ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ТОЧКИ

Това обобщение съдържа ключови точки от нашето Уведомление за поверителност, но можете да научите повече подробности за всяка от тези теми, като кликнете върху връзката след всяка ключова точка или като използвате нашето съдържание по-долу, за да намерите раздела, който търсите.

Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в нашите Услуги, ние може да обработваме лична информация в зависимост от начина, по който взаимодействате с EVChargeBox и Услугите, от избора, който правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Научете повече за личната информация, която ни разкривате.

Обработваме ли някаква чувствителна лична информация? Ние не обработваме чувствителна лична информация.

Получаваме ли някаква информация от трети страни? Не получаваме никаква информация от трети страни.

Как обработваме вашата информация? Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме Услугите си, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите. Можем също така да обработваме вашата информация за други цели с ваше съгласие. Обработваме Вашата информация само когато имаме валидна правна причина за това. Научете повече за това как обработваме Вашата информация.

В какви ситуации и с кои видове страни споделяме лична информация? Можем да споделяме информация в определени ситуации и с определени категории трети страни. Научете повече за това кога и с кого споделяме вашата лична информация.

Как пазим информацията ви? Разполагаме с организационни и технически процеси и процедури за защита на Вашата лична информация. Въпреки това не може да се гарантира, че нито един електронен пренос по интернет или технология за съхранение на информация са 100% сигурни, така че не можем да обещаем или да гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата сигурност и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация. Научете повече за това как пазим вашата информация.

Какви са вашите права? В зависимост от това къде се намирате географски, приложимият закон за защита на личните данни може да означава, че имате определени права по отношение на личната си информация. Научете повече за правата си за защита на личните данни.

Как можете да упражните правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като подадете искане за достъп до субекта на данни или като се свържете с нас. Ние ще разгледаме и ще предприемем действия по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Искате ли да научите повече за това какво прави EVChargeBox със събраната от нас информация? Прегледайте изцяло известието за поверителност.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

7. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ?

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

10. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИТЕ “НЕДЕЙ ДА ПРОСЛЕДЯВАШ

11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Лична информация, която ни разкривате

Накратко: Ние събираме лична информация, която ни предоставяте.

Събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато изразявате интерес да получите информация за нас или нашите продукти и Услуги, когато участвате в дейности в Услугите или по друг начин, когато се свържете с нас.

Лична информация, предоставена от Вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на Вашето взаимодействие с нас и Услугите, от изборите, които правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

имена

телефонни номера

имейл адреси

Чувствителна информация. Ние не обработваме чувствителна информация.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомявате за всякакви промени в тази лична информация.

Автоматично събрана информация

Накратко: Когато посещавате нашите Услуги, автоматично се събира определена информация, като например адрес на вашия интернет протокол (IP) и/или характеристики на браузъра и устройството.

Ние събираме автоматично определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в Услугите. Тази информация не разкрива Вашата конкретна самоличност (като например Вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например Вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройството, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите Услуги и друга техническа информация. Тази информация е необходима предимно за поддържане на сигурността и функционирането на нашите Услуги, както и за нашите вътрешни анализи и отчетни цели.

Подобно на много други предприятия, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии.

Информацията, която събираме, включва:

Данни от дневници и данни за използване. Данните от дневника и данните за използване са свързани с услугите, диагностика, използване и информация за производителността, която нашите сървъри събират автоматично, когато осъществявате достъп до или използвате нашите Услуги, и която записваме в регистрационни файлове. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тези данни от дневника могат да включват Вашия IP адрес, информация за устройството, типа на браузъра и настройките, както и информация за Вашата дейност в Услугите (като например печати с дата и час, свързани с Вашето използване, разглеждани страници и файлове, търсения и други действия, които предприемате, например кои функции използвате), информация за събития на устройството (като системна дейност, отчети за грешки (понякога наричани “crash dumps”) и хардуерни настройки).

Данни за устройството. Събираме данни за устройства, като например информация за Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп до Услугите. В зависимост от използваното устройство тези данни за устройството могат да включват информация като Вашия IP адрес (или прокси сървър), идентификационни номера на устройството и приложението, местоположение, тип на браузъра, модел на хардуера, доставчик на интернет услуги и/или мобилен оператор, операционна система и информация за системната конфигурация.

Данни за местоположението. Събираме данни за местоположението, като например информация за местоположението на Вашето устройство, която може да бъде както точна, така и неточна. Количеството информация, която събираме, зависи от вида и настройките на устройството, което използвате за достъп до Услугите. Например, може да използваме GPS и други технологии за събиране на данни за геолокация, които ни казват текущото Ви местоположение (въз основа на Вашия IP адрес). Можете да откажете да ни позволите да събираме тази информация, като откажете достъп до информацията или като деактивирате настройката за местоположение на Вашето устройство. Ако обаче решите да се откажете, може да не можете да използвате определени аспекти на Услугите.

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме Услугите си, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите. Възможно е също така да обработваме Вашата информация за други цели с Вашето съгласие.

Обработваме Вашата лична информация по различни причини, в зависимост от начина, по който взаимодействате с нашите Услуги, включително:

За предоставяне и улесняване на предоставянето на услуги на потребителя. Можем да обработваме Вашата информация, за да Ви предоставим заявената услуга.

За да отговорим на запитвания на потребителите/да предложим поддръжка на потребителите. Можем да обработваме Вашата информация, за да отговорим на Вашите запитвания и да разрешим евентуални проблеми, които може да имате с исканата услуга.

За да ви изпращаме административна информация. Можем да обработваме вашата информация, за да ви изпращаме подробна информация за нашите продукти и услуги, промени в нашите условия и политики и друга подобна информация.

За да изпълняваме и управляваме вашите поръчки. Можем да обработваме Вашата информация, за да изпълняваме и управляваме Вашите поръчки, плащания, връщания и замяна, направени чрез Услугите.

За да спасим или защитим жизненоважни интереси на дадено лице. Можем да обработваме Вашата информация, когато това е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважен интерес на дадено лице, например за да предотвратим вреда.

3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Обработваме Вашата лична информация само когато смятаме, че това е необходимо, и имаме валидно правно основание (т.е. правно основание) да го направим съгласно приложимото законодателство, като например с Вашето съгласие, за да спазим законите, да Ви предоставим услуги, за да влезем в сила или да изпълним нашите договорни задължения, да защитим Вашите права или да изпълним нашите законни бизнес интереси.

Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и КЗЛД на Република България изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашата лична информация. В този смисъл можем да разчитаме на следните правни основания, за да обработваме вашата лична информация:

Съгласие. Можем да обработваме вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме личната ви информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Научете повече за оттеглянето на вашето съгласие.

Изпълнение на договор. Можем да обработваме Вашата лична информация, когато смятаме, че е необходимо да изпълним договорните си задължения към Вас, включително да предоставим Услугите си, или по Ваша молба, преди да сключим договор с Вас.

Правни задължения. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на нашите правни задължения, например за да сътрудничим на правоприлагащ орган или регулаторна агенция, да упражняваме или защитаваме нашите законни права или да разкриваме Вашата информация като доказателство в съдебен спор, в който участваме.

Жизненоважни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за защита на Вашите жизнени интереси или на жизнените интереси на трета страна, като например ситуации, свързани с потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице.

4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Можем да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел, и/или със следните категории трети страни.

Продавачи, консултанти и други доставчици на услуги от трети страни. Можем да споделяме Вашите данни с продавачи, доставчици на услуги, изпълнители или агенти от трети страни (“трети страни”), които извършват услуги за нас или от наше име и се нуждаят от достъп до такава информация, за да извършват тази работа. Имаме сключени договори с нашите трети страни, които имат за цел да помогнат за опазването на вашата лична информация. Това означава, че те не могат да правят каквото и да било с вашата лична информация, освен ако не сме им дали указания да го направят. Те също така няма да споделят вашата лична информация с друга организация освен с нас. Те също така се задължават да защитават данните, които съхраняват от наше име, и да ги пазят за периода, за който сме ги инструктирали. Категориите трети страни, с които можем да споделяме лична информация, са следните:

Услуги за анализ на данни

Възможно е да се наложи да споделим вашата лична информация и в следните ситуации:

Прехвърляне на бизнес. Възможно е да споделяме или прехвърляме Вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.

Бизнес партньори. Може да споделяме вашата информация с наши бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

Накратко: Възможно е да използваме “бисквитки” и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.

Възможно е да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели), за да получим достъп до или да съхраняваме информация. Конкретна информация за начина, по който използваме такива технологии, и за това как можете да откажете определени бисквитки, е изложена в нашето Уведомление за бисквитките.

6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в това уведомление за поверителност, освен ако законът не изисква друго.

Ще съхраняваме Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, изложени в настоящото известие за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Когато нямаме продължаваща законна бизнес необходимост да обработваме Вашата лична информация, ние или ще изтрием, или ще анонимизираме тази информация, или, ако това не е възможно (например, защото Вашата лична информация е била съхранявана в архиви за резервни копия), тогава ще съхраняваме Вашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването е възможно.

7. КАК ПАЗИМ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ?

Накратко: Стремим се да защитаваме вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въвели сме подходящи и разумни технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитават сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки нашите предпазни мерки и усилия за защита на Вашата информация обаче, не може да се гарантира, че нито едно електронно предаване по интернет или технология за съхранение на информация е 100% сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата защита и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нашите Услуги е на Ваш собствен риск. Трябва да осъществявате достъп до Услугите само в защитена среда.

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?

Накратко: Ние съзнателно не събираме данни от деца под 18-годишна възраст и не ги продаваме на пазара.

Ние съзнателно не изискваме данни от или не продаваме на деца под 18-годишна възраст. Използвайки Услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате това непълнолетно зависимо лице да използва Услугите. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители под 18-годишна възраст, ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за бързото изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали от деца под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на [email protected].

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Накратко: В някои региони, като например Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство (Обединеното кралство), имате права, които ви позволяват по-голям достъп до и контрол върху вашата лична информация. Можете да преглеждате, променяте или прекратявате профила си по всяко време.

В някои региони (като ЕИП и Обединеното кралство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото: (i) да поискате достъп и да получите копие от личната си информация; (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) да ограничите обработката на личната си информация; и (iv) ако е приложимо, на преносимост на данните. При определени обстоятелства може да имате и право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация. Можете да отправите такова искане, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела “КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИЗВЕСТЕНИЕ?” по-долу.

Ние ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако се намирате в ЕИП или в Обединеното кралство и смятате, че обработваме незаконно Вашата лична информация, имате право да подадете жалба и до органа за защита на данните на Вашата държава членка или до органа за защита на данните на Обединеното кралство.

Ако се намирате в Швейцария, можете да се обърнете към Федералния комисар за защита на данните и информацията.

Оттегляне на съгласието ви: Ако разчитаме на вашето съгласие за обработване на личната ви информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела “КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?” по-долу.

Все пак, моля, имайте предвид, че това няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето ѝ, нито ще засегне обработката на Вашата лична информация, извършена въз основа на законосъобразни основания за обработка, различни от съгласието.

Отказ от маркетингови и рекламни съобщения: Можете да се отпишете от нашите маркетингови и рекламни съобщения по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване в имейлите, които изпращаме, или като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела “КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?” по-долу. След това ще бъдете премахнати от маркетинговите списъци. Въпреки това може да продължим да комуникираме с вас – например, за да ви изпращаме съобщения, свързани с услугите, които са необходими за администрирането и използването на вашия акаунт, за да отговаряме на заявки за услуги или за други цели, които не са маркетингови.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да настроите браузъра си да премахва бисквитките и да ги отхвърля. Ако изберете да премахнете или отхвърлите бисквитките, това може да повлияе на определени функции или услуги на нашите Услуги. Можете също така да се откажете от рекламиране на базата на интереси от страна на рекламодатели в нашите Услуги.

Ако имате въпроси или коментари относно правата си на поверителност, можете да ни изпратите имейл на адрес [email protected].

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ “НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка “Недей да проследяваш” (“DNT”), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. На този етап не е завършен единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на сигналите DNT. Поради това понастоящем не реагираме на DNT сигналите на браузъра или на друг механизъм, който автоматично съобщава за вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да спазваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това уведомление за поверителност.

11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Накратко: Да, ще актуализираме това известие при необходимост, за да останем в съответствие със съответните закони.

Можем да актуализираме това уведомление за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата “Ревизирана” и актуализираната версия ще влезе в сила веднага след като стане достъпна. Ако направим съществени промени в това известие за поверителност, можем да ви уведомим или чрез поставяне на видно място на известие за такива промени, или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви често да преглеждате това уведомление за поверителност, за да сте информирани за това как защитаваме вашата информация.

12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?

Ако имате въпроси или коментари относно това уведомление, можете да ни изпратите имейл на адрес [email protected] или по пощата на адрес:

Фаст Чарджинг ООД

УЛ. ЯНКО МУСТАКОВ 33

Варна 9023

България

13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на приложимите закони на Вашата държава може да имате право да поискате достъп до личните данни, които събираме от Вас, да промените тези данни или да ги изтриете. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете личната си информация, моля, попълнете и изпратете искане за достъп на субекта на данни.

*Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условията за ползване на Google.